Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Marta Penczar

Konsultacje

W dniu:
24.09.2021
godz. 09.00-10.00
pok. 211
W dniu:
27.09.2021
godz. 09.00-10.00
online
W dniu:
30.09.2021
godz. 09.00-10.00
pok. 211

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
  • Bankowość korporacyjna
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Bankowość inwestycyjna i korporacyjna
  • Nowoczesna bankowość i polityka pieniężna
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Nowoczesna bankowość i polityka pieniężna

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

 1. Krótka charakterystyka tematyki seminarium:
  Tematyka prac licencjackich może obejmować zagadnienia związane z bankowością detaliczną (rynek depozytowy, kredytowy (konsumpcyjny i mieszkaniowy), rozliczenia pieniężne), rozwojem polskiego rynku finansowego, integracją rynków finansowych w Unii Europejskiej a także rynkami, np.
 2. Tematyka seminarium:
 • Bankowość detaliczna:
 • działalność kredytowa banków, ocena zdolności kredytowej
 • rynek kredytów konsumpcyjnych
 • obrót gotówkowy i bezgotówkowy
 • kanały dystrybucji usług bankowych
 • Integracja rynku bankowego w Unii Europejskiej
 • Rozwój rynku finansowego w Polsce
 1. Przykładowe tematy prac:
 • Analiza i ocena perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce
 • Analiza czynników determinujących ocenę zdolności kredytowej klienta detalicznego
 • Upadłość konsumencka w Polsce
 • Analiza i ocena perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce
 • Kierunki integracji rynku bankowości detalicznej w Unii Europejskiej
 • Ochrona konsumenta na rynku bankowym
 • Konkurencyjność polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów bankowych w UE
 • Dystans rozwojowy polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów bankowych w UE

Egzaminy i zaliczenia

 • Bankowość [ćw]
 • grupa: S13-05
  Wtorek 01.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N12-31
  Niedziela 06.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-41
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-21
  Środa 09.06.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Bankowość [w]
 • grupa: N12-31
  Niedziela 13.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N12-32
  Niedziela 13.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-31
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-32
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-31
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S12-32
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N12-31
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N12-32
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

 • Bankowość inwestycyjna i korporacyjna [w]
 • grupa: S41-01
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-01
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin drugi

 • Bankowość korporacyjna [w]
 • grupa: N31-21
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-21
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  E
  termin drugi

 • Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: WDW
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: WDW
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  Z
  termin trzeci

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa [ćw]
 • grupa: S21-31
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 08.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa [w]
 • grupa: S21-31
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-51
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-52
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-21
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-41
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-11
  Środa 23.06.2021
  godz.: 08.00-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-21
  Środa 23.06.2021
  godz.: 08.00-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-25
  Środa 23.06.2021
  godz.: 08.00-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-51
  Środa 23.06.2021
  godz.: 08.00-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-31
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S21-51
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S21-52
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S22-21
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S22-41
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S23-11
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S23-21
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S23-25
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S23-51
  Czwartek 16.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

Publikacje