Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Piotr Wróbel, prof. uczelni

Zakład Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Zakład Systemów Zarządzania

Funkcja:
Kierownik Zakładu Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Stanowisko:
Profesor UG
317

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 317
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 317

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Zarządzanie wiedzą
  • Niestacjonarne studia I stopnia
    • Sztuka prezentacji
    • Zarządzanie wiedzą

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje