Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Henryk Woźniak, prof. uczelni

Stanowisko:
Profesor uczelni
217
(+48 58) 523 11 52

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Zmiany strukturalne na rynku usług bankowych; procesy koncentracji, fuzje, przejęcia
Charakter  procesów konkurencji oferentów usług finansowych
Zawodność rynku i skutki dla sektora bankowego; zakres i skutki regulacji
Charakter zmian jakościowych na rynku usług bankowych
Marketing bankowy, specyfika, kreowanie wartości dla klientów i budowa marki
Innowacje w obszarze bankowości, wpływ Fintechów na rozwój i przyszłość sektora
Bancassurance, uwarunkowania rozwoju produktów, doświadczenia z wybranych krajów.
 

 

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje